ติดตั้ง

• โคมไฮเบย์เเอลอีดี รุ่น HI-DBLED-02 

• ขนาดความสูง 3-4 เมตร