ติดตั้ง

• โคมไฟถนนเเอลอีดี รุ่น HI-WBLED-01

• ขนาดความสูง 4-6 เมตร

• โคมไฟถนน รุ่น HI-WB1 พร้อมหลอดเเอลอีดี