ติดตั้ง

• เเอลอีดีไฮเบย์ รุ่น HI-DBLED-01 

• ขนาดความสูง 6-8 เมตร