ร่วมงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครงานตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือ จีน)

• สำรวจ สรรหาและรวบรวมข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ 
• เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย ต่อรองและเปรียบเทียบคุณภาพและราคาให้ตรงความต้องการ
• จัดซื้อ จัดหา สินค้าและวัตถุดิบ จากต่างประเทศ ตามเงื่อนไขและแผนงานที่กำหนด 
• ติดต่อประสานงานการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบ จากต่างประเทศ 
• ประสานงาน ติดตามและควบคุมการส่งมอบสินค้าและวัตถุดิบ ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
• รับผิดชอบการติดต่อประสานงานด้าน การเคลมสินค้า กับผู้ขายต่างประเทศ 
• เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของ Shipping
• ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน-ภายนอก ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดซื้อต่างประเทศทั้งหมด
• จัดทำข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อต่างประเทศ 
• จัดทำ จัดเตรียมเอกสารธนาคารและเอกสารเพื่อพิธีการศุลกากร
• จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกติดต่อประสานงานกับ Shipping
• จัดทำใบสั่งซื้อ ( PO) เสนออนุมัติ
• จัดทำทะเบียนผู้ขายและข้อมูลผู้ขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศ หญิง , ชาย / อายุ 22 - 38 ปี

• วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขา การค้าระหว่างประเทศ , บริหารธุรกิจ , การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ได้ดี

• มีประสบการณ์ทางด้านงานจัดซื้อต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน

• บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด  58/5 หมู่21 ซอยจงศิริ ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

อัตรา

• 2 อัตรา

เงินเดือน

• ตามตกลง

ติดต่อเพื่อสมัครงาน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ช. รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด (ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์)
58/5 หมู่ 21 ซอยจงศิริ ถนนบางพลี - ตำหรุ  ตำบลบางพลีใหญ่  อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  10540

โทร : 02-346-5167-77 ต่อ 53 หรือ 082-484-2882 
แฟกซ์ : 02-346-5166

หรือที่ JOPTHAI